top of page

Current/Upcoming shows

21. 10. 2023 - 30. 11. 2023, Umeano 11, Hory Doly, Liptovský Mikuláš, SK
5. 12. 2023 - 18. 01. 2024, PO PRASLICI / IN FEMALE TAIL, Pistoriho palác, Bratislava, SK 

Umeano 11

 

Hory Doly, Liptovský Mikuláš, SK

 

Authors: Katarína Magdiaková, Eva Török

Duration: 21. 10. 2023 - 30. 11. 2023

Venue: Hory Doly, Liptovský Mikuláš

Photos: Hory Doly

PO PRASLICI / IN FEMALE TAIL

 

Pistoriho palác, Bratislava

Authors:  Barbora Durajová, Katarína Magdiaková, Sarah Pekarčíková, Kristína Rambousek, Kristína Vacek

Curator: Jana Babušiaková

Duration: 05. 12. 2023 - 18. 01. 2024

Venue: Pistoriho palác, Bratislava

The exhibition was supported by: Fond na podporu umenia

The exhibition of five women authors addresses the family as the bearer of customs and habits. Whether we like it or not, we all carry more than just the color of our eyes or the shape of our nose - it shapes our identity and worldview. The authors represent the diverse transmission of patterns in our family cells and coping with them, especially from a female position. They touch personal and collective memory, acceptance and abandonment of the inherited, they are critical and celebratory.

Výstava pätice autoriek sa obracia k rodine ako nositeľovi zvykov a návykov. Či chceme alebo nechceme, všetci si odnášame viac ako len farbu očí alebo tvar nosa - formuje našu identitu i svetonázor. Autorky predstavujú rôznorodé prenášanie vzorov v našich rodinných bunkách i vyrovnávanie sa s nimi najmä zo ženskej pozície. Dotýkajú sa osobnej i kolektívnej pamäte, prijímania i opúšťania zdedeného, sú kritické i oslavujúce.

bottom of page